Banner Banner Banner

Dotace k podpoře životního prostředí

EKO-ENERGIE

Cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

● žádat může malý, střední a velký podnik
● dotace 0,5 – 30 mil.Kč (úspory energie), 60 mil.Kč (OZE)
● dotace se uplatňuje na způsobilé výdaje projektu a dle typu projektu se pohybuje v rozmezí 30-50 %
● Podporované aktivity:
> zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
> využití obnovitelných zdrojů energie
●způsobilé výdaje: nákup pozemků, úpravy pozemků, Inženýrské sítě a komunikace, projektová dokumentace stavby, Inženýrská činnost ve výstavbě, rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb, novostavby, nákup staveb, hardware a sítě, stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu, software a data, publicita projektu.

(údaje dle poslední platné Výzvy)

PROGRAMY OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) představuje druhý největší český operační program a nabízí jedinečnou šanci získat finanční podporu na realizaci projektů zaměřených na ochranu a zlepšování životního prostředí. OPŽP je určen širokému spektru zájemců od čistě veřejnoprávních subjektů přes právnické osoby až po nepodnikající fyzické osoby.

PROGRAMY NA:

● Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
● Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
● Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
● Omezení průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
● Zlepšování stavu přírody a krajiny

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz