Banner Banner Banner

Ostatní dotace

OPPI-MARKETING:

Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů.

● pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců
● minimální výše je 0,3 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů
● způsobilé výdaje:
> pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
> tvorba propagačních materiálů
> dopravu výstavních exponátů a zařízení výstavního stánku

OPPI – PORADENSTVÍ:

V tomto programu mají malé a střední podniky šanci čerpat dotace na služby poradců, které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené oblasti inovace.

● pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců
● 50% způsobilých výdajů na projekt
● dotace ve výši 100 - 500 tisíc Kč/projekt

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz