Banner Banner Banner

Program rozvoje venkova

OSA I.:

- Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací
- Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU
- Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

OSA II:

- Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
- Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

OSA III:

- Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
- Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
- Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III.
- Získávání dovedností, animace a provádění

OSA IV:

- Implementace místní rozvojové strategie
- Realizace projektů spolupráce

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz