Banner Banner Banner

Služby

A. Dotace a granty

Nabízené služby

a) bezplatný dotační audit - po vzájemné prvotní konzultaci a zjištění potřeb klienta provedeme analýzu a zjištění vhodných dotačních titulů či jiných forem podpory podnikání klienta.
b) zpracování všech stupňů žádostí o poskytnutí dotace v předepsaném elektronickém systému, včetně všech povinných příloh dle vybraného programu, především Studie proveditelnosti/Podnikatelského záměru, ekonomických propočtů projektu, spolupráce při sestavení závazných a monitorovacích ukazatelů projektu.
c) dotační management - administrace schváleného projektu - monitorovací zprávy v době udržitelnosti, žádost o platbu, změnová řízení projektu, zpracování zpráv z realizace projektu, bezplatné konzultace v rámci realizace projektu (zajištění povinné publicity projektu, způsobilosti výdajů projektu).
d) informační servis o všech podstatných novinkách v oblasti dotací a grantů ČR

B. Odečitatelná položka z daňového základu na projekty výzkumu a vývoje

ČR, na základě ustanovení §34 a násl. Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb v platném znění, umožňuje poplatníkovi odečíst ze základu daně 100% výdajů, které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Nabízené služby

a) vypracování Projektu, nutného k realizaci využití této odečitatelné položky
b) vypracování interních směrnic k vymezení nákladů projektu
c) spolupráce při kvantifikaci nákladů projektu za příslušné období realizace projektu

C. Tvorba managerských kalkulací

Nabízené služby

a) tvorba managerských kalkulací výrobní společnosti
b) stanovení úplných vlastních nákladů (ÚVN) výroby v kontextu s objemem výroby
c) členění nákladů společnosti na fixní a variabilní, přímé a nepřímé, s jejich propočtem do ÚVN konkrétního výrobku
d) tvorba v excel tabulkách - možnost interaktivního vstupu s možností editace jakékoliv položky s okamžitou změnou ÚVN konkrétního výrobku (veškeré propočty ve vzorcích)
e) spolupráce při nastavení kontrolních mechanismů při sledování nákladů, především ve výrobě (přímé vstupy), plnění plánových kalkulací a normativů spotřeby
f) spolupráce při nastavení SW výstupů controllingu ke správnému nastavení prodejní ceny konkrétního výrobku

On-line poptávka

© dotacnimanager.cz - 2014 Tvorba www stránek Machin.cz, webhosting hostservis.cz